مواردی که باید در انتخاب سنگ به آن توجه کرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مواردی که باید در انتخاب سنگ به آن توجه کرد

انتخاب سنگ
در انتخاب سنگ نما باید نکاتی را در نظر داشت:  سنگ‌های به کار رفته در نمای ساختمان باید در برابر عوامل جوی شامل گرما و سرما، باران و اشعه UV مقاومت خوبی داشته باشند. 
جذب آب سنگ باید پایین باشد و در برابر سایش مقاومت خوبی داشته باشد. 
در شهرهای بزرگی مانند تهران که به علت آلودگی هوا، باران ها بصورت اسیدی هستند، مقاومت سنگ در برابر اسیدها نیز جزو فاکتورهای مهم است و باید به آن توجه داشت.
  با توجه به خطر جدا شدن سنگ ها از دیوار و افتادن روی سر عابرین، سنگ مورد استفاده باید از خلل و فرج مناسبی برخوردار باشد تا ملاتی که برای چسباندن آن به دیوار استفاده می‌شود، به خوبی در آن نفوذ کرده و به دیوار بچسبد.

در غیر این صورت سنگ ها بعد از مدتی ریزش پیدا خواهند کرد که برای ترمیم آن ،باید از پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما توسط راپل کار ،استفاده نمایید.

انتخاب سنگ

 

فهرست